Excursie Almere en Zwolle

excursie zwolle'Zelf zien en ervaren stimuleert enorm' en 'Concrete en inspirerende voorbeelden van hoe het ook kan'. Reacties van deelnemers na een dag op stap te zijn geweest met Ecodomus. Samen met een groep genodigden ging Ecodomus op excursie naar twee bijzondere woonprojecten. In Almere naar woonwijk 'De Buitenkans' en in Zwolle naar wijk 'De groene Oase'.

Politici, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven en geïnteresseerden uit de achterban vertrokken per touringcar uit Zuidwolde. Bestemming van de excursie waren twee bijzondere woonprojecten. In Almere bezocht het gezelschap woonwijk 'De Buitenkans' en in Zwolle 'De groene Oase'. De excursie vond plaats onder leiding van Paul Tameling van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen uit Groningen.

Andere keuzes

'Wij willen u graag laten zien en beleven wat er met ecologisch bouwen te realiseren is', aldus voorzitter Jos Voppen. Het doel van Ecodomus was in eerste instantie om met een aantal mensen zelf ecologisch te gaan bouwen. Gedacht werd aan het Zuidwoldiger uitbreidingsplan Middelveen IV. Hier bleken helaas nog te veel drempels voor te bestaan, maar de interesse voor ecologisch bouwen was gewekt. Ecodomus heeft inmiddels een bestuur van zes leden en een vaste achterban van zo'n zestig geïnteresseerden. 'Dankzij subsidie van de provincie Drenthe en van de Heidemij (KNHM) kunnen we nu daadwerkelijk aan de slag' vertelt Voppen. 'Ecodomus gaat inzetten op informeren en uitwisselen van wensen met de inwoners van de gemeente De Wolden. Duurzaamheid in bouwen, wonen en leven, het is aan de orde van de dag. Voor hetzelfde geld kunnen andere keuzes gemaakt worden. Talloze mogelijkheden zijn daar voor. Door te bekijken wat er al is en met elkaar in gesprek te gaan, kan ook in De Wolden de basis gelegd worden voor meer duurzaamheid'.

Vakantiegevoel

Wijk 'De Buitenkans' in Almere is de eerste bestemming van de dag. Bewoners van het eerste uur geven een rondleiding door deze sfeervolle wijk. De ruime huizen zijn gebouwd met veel inbreng van de bewoners en tegen heel schappelijke prijzen. De stijl doet Scandinavisch aan, met veel hout en schilderwerk in natuurlijke kleuren. De bijzondere architectuur van de huizen wordt versterkt in de aanleg van paden en tuinen, die overgaan in landschap met uitbundig groen en water. De bewoners van De Buitenkans hebben getekend voor een autovrije wijk. Alleen verhuiswagens, politie, ambulance en brandweer zijn toegestaan.'Ik krijg hier een vakantiegevoel!' is de veelgehoorde reactie van de bezoekers. De huizen hebben uiterst goede isolatie en er zijn veel groendaken te zien. In combinatie met zongerichte verkaveling en zonnepanelen vergen deze woningen slechts een fractie van het energieverbruik vergeleken met een standaard huis.
De bewonersvereniging was opdrachtgever voor de bouw van deze wijk 'We hebben lang moeten volhouden om dit te realiseren.' vertelt een van de rondleidsters. 'Door de krachten te bundelen kunnen we op deze manier wonen. En we zijn er heel gelukkig mee.'
De bewoners zijn voor een deel eigenaar van het openbare groen in de wijk, dat gezamenlijk wordt onderhouden. Ook hebben zij geïnvesteerd in een te bouwen buurthuis. De sociale samenhang in De Buitenkans is sterk. 'We hebben flink gepionierd en veel geleerd. Natuurlijk kwamen we daarbij ook zaken tegen die technisch of qua uitvoering beter kunnen'. De bezoekers krijgen uitvoerig gelegenheid om vragen te stellen. Verrijkt met tips en adviezen en stappen ze in de bus voor het volgende bezoek.

Plezierig wonen

De bezochte projecten verschillen sterk in uitgangspunt en opzet. In Zwolle bezoekt het gezelschap het uitbreidingsgebied Stadshagen. Hier ligt midden tussen de strakke en rechte straten van een Vinex-wijk een plan dat al snel de naam 'De Groene Oase' kreeg. Deze wijk won de Architectuurprijs Zwolle 2007. De opdrachtgever, RABO Vastgoed, is bij het opzetten van de wijk meegegaan in de visie dat wonen sociaal duurzaam moet zijn. Voorwaarde was wel dat bij het bouwen van minder woningen de grondopbrengst gelijk moest blijven. Architect Ernst Feekes gaf de rondleiding en toelichting op het plan. De kavels zijn zo ingedeeld dat hier ruimte is voor individuele vrijheid en beschutting. Het stratenpatroon heeft bochten, dat versterkt dit effect. De verbinding tussen de woonplekken wordt gevormd door hagen en groen. Een centraal speelveld is bewust 'vrij en wat rommelig' gelaten, met zand, gras en struiken. Het wonen binnen wordt door de ontwerpen van de huizen voortgezet in de tuin, en de tuin als het ware naar binnen gehaald. Dat geeft extra woonruimte. De woningen, geschakeld gebouwd en 'tweekappers', zijn sober maar comfortabel. In deze wijk wonen verschillende generaties door elkaar. De bewoners kunnen de indeling van de woningen op hun persoonlijke leefwensen afstemmen. Het plan is ontworpen met privé- semi-privé en openbare ruimten. Dat laatste versterkt ook weer de sociale samenhang. De wijk is gewoon openbaar gebied, maar geeft toch een gevoel van beschutting en geborgenheid. 'Het duurzame bij deze wijk krijgt vorm in het plezier dat mensen hebben van hun huis en hun directe woonomgeving' zegt Feekes.

Erkenning

Op de terugweg bevraagt de excursieleider van Dubo-Noord de deelnemers over hun bevindingen. Die luiden ondermeer: 'Zelf zien en ervaren stimuleert enorm' en 'Concrete en inspirerende voorbeelden van hoe het óók kan'. De raadsleden W. Lutgendorff (CDA) en H. Otto (PvdA) spreken hun interesse nogmaals uit en geven aan dat politieke aandacht voor duurzaam bouwen essentieel is. 'Deze dag heeft veel erkenning opgeleverd van het gezamenlijk belang van ecologisch bouwen en wonen' sluit de voorzitter van Ecodomus af. Bekijk het fotoverslag.

drenthe       knhm      vsb fonds   wolden 

 


Copyright © 2014 Ecodomus: Goed wonen is goed leven!. Alle rechten voorbehouden. Update: http://www.aalders.it