Project: De Groene Karavaan

Stichting Ecodomus wil het bewustzijn over ecologisch bouwen, wonen en leven in De Wolden een krachtige impuls geven. In korte tijd. Dat kan alleen door inwoners van de Wolden daar actief bij te betrekken. Zo is het project de De Groene Karavaan ontstaan.
De startbijeenkomst is gemeentebreed, voor heel De Wolden. Daarna zal De Groene Karavaan langs dorpen en scholen trekken. Onderweg worden samen met inwoners eco-dorpsplannen ontwikkeld. Het project sluit af met een gezamenlijke bijeenkomst. Hier worden de vier beste plannen gekozen om echt te worden uitgevoerd!

 

1. Startbijeenkomst: Eco-manifestatie De Wolden

Deze Eco-manifestatie krijgt de vorm van een markt. De markt richt zich op de drie thema's:

 • duurzaam denken en leren
 • duurzaam wonen en leven
 • duurzaam bouwen.


De jeugd in de dorpen wordt uitgenodigd om foto's te maken over onderwerpen die iets met de drie thema's te maken hebben: energie, duurzaamheid of milieu. Met de foto's richten we een tentoonstelling in. Deze tentoonstelling vormt het hart van de startmanifestatie. Hier omheen wordt een heel programma gebouwd.

De Eco-manifestatie wordt tevens het startpunt van de Groene Karavaan.

 

2. De Groene karavaan op pad


De Groene Karavaan bestaat uit twee routes in De Wolden:

 • een route langs alle dorpen en woonkernen
 • een route langs alle basisscholen

De Groene Karavaan gaat langs de dorpen en woonkernen

Pioniers

In elk dorp en elke woonkern zoeken we een aantal enthousiaste pioniers die de Karavaan willen trekken. De pioniers maken de ecologische agenda op, waarover we met de bewoners aan het kampvuur in hun dorp of buurt willen praten.

Kampvuren

Voor elke kampvuurbijeenkomst kiezen we een interactieve werkvorm, die er voor zorgt dat de ideeën voor een ecologisch plan goed naar voren komen. Het plan wordt onder onze
Kampvuren begeleiding uitgewerkt . Daar kan iedereen die wil aan meedoen. Het uitgewerkte plan dingt mee in de verkiezing van beste plan. De vier beste plannen worden werkelijk uitgevoerd.

Voorbeelden van plannen:

 • op zoveel mogelijk plekken spaarlampen gebruiken
 • natuurlijk bestrijden van onkruid zonder chemische middelen
 • opvangen en hergebruiken van regenwater
 • windenergie opwekken
 • terugdringen van autokilometers
 • duurzaam bouwen of aanpassen van woningen


Belangrijke voorwaarde is dat een plaatselijke belanghebbende projecttrekker wil zijn. Daarnaast kan zichtbaar worden wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. We starten vast niet op nul! In 6 tot 8 maanden tijd gaat de karavaan langs alle 14 dorpen en woonkernen in De Wolden.

De Groene Karavaan gaat langs de basisscholen

Maatwerk

De Wolden telt 20 basisscholen die we er allemaal graag mee willen laten doen.
Daarvoor bieden we de scholen in overleg een lespakket aan over het onderwerp duurzaamheid. Met enkele scholen willen we graag een passend lespakket uitzoeken. Dit pakket bieden we alle scholen aan. Scholen bepalen zelf, met welke groepen ze over het thema duurzaamheid aan de slag willen gaan. De leerkrachten bieden we een boeiende training aan. De duurzame ideeën van de scholen worden gebundeld in een boekje. Alle deelnemende leerlingen krijgen dit boekje uitgereikt.

3. De Groene Karavaan komt weer thuis

De thuiskomst van de Groene Karavaan wordt een feestelijke bijeenkomst in het voorjaar van 2009 met ondermeer:
de verkiezing van de beste vier eco-dorpsplannen
presentatie van het ideeënboekje van leerlingen van basisscholen

4. Het resultaat

Het project de Groene Karavaan is geslaagd als:

 • er een brede bekendheid is t.a.v. duurzaam bouwen, wonen en leven in De Wolden
 • inwoners zich bewust zijn van wat ze al doen
 • ze hebben ontdekt wat ze eventueel nog meer kunnen doen
 • in de verschillende dorpen en woonkernen plannen zijn gemaakt
 • die plannen een projecttrekker hebben
 • er vier plannen zijn uitgekozen voor realisatie
 • alle 20 basisscholen in De Wolden zijn uitgenodigd om mee te doen met een lespakket over duurzaamheid
 • de leerkrachten van de deelnemende scholen hiervoor zijn getraind
 • de lespakketten zijn gebruikt op de scholen die mee willen doen
 • minimaal 400 leerlingen hebben meegedaan
 • de bundel met duurzame ideeën van leerlingen is gemaakt

De achterliggende gedachte

Ecologisch duurzaam leven, wonen en bouwen heeft voor Ecodomus de volgende betekenis:
We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van onze natuurlijke leefomgeving. Wij beseffen dat we ons moeten beperken in het omgaan met de beschikbare (grond)stoffen, als we voor de generaties na ons een gezonde wereld willen overlaten.
Dit bewustzijn kunnen we in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld door:

 • het zuinig omgaan met en hergebruik van water
 • zuinig omgaan met energie, zowel thuis als op het werk
 • kiezen voor producten die veilig afbreekbaar zijn
 • consumeren van seizoensproducten (uit eigen tuin)
 • kritische consumptie van vlees en vis
 • kiezen voor duurzame materialen
 • kiezen voor CO-2 neutrale producten
 • kiezen voor natuurlijke i.p.v. synthetische groei- en bestrijdingsmiddelen
 • kritisch gebruik van vervoersmiddelen
 • zelf (terug)winnen energie

Verschil

Alle beetjes maken samen een groot verschil! Het gebruik van een spaarlamp is net zo belangrijk als het laten staan van de auto, het gebruik van duurzaam hout, het plaatsen van zonnecollectoren, of het inzamelen van glas.

drenthe       knhm      vsb fonds   wolden 

 


Copyright © 2014 Ecodomus: Goed wonen is goed leven!. Alle rechten voorbehouden. Update: http://www.aalders.it