Beroep op partijen bij gemeenteraadsverkiezingen

De Stichting Ecodomus heeft doormiddel van een brief aan de verkiezingscommissies van de diverse partijen een appel gedaan om over het milieu een aantal uitgangspunten op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Ook heeft ze de partijen gevraagd daar programmatisch stelling in te nemen. Het Lijkt nog ver weg maar in maart volgend jaar zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen maken daarvoor een verkieizingsprogramma.

 

Ecodomus vraagt de partijen stelling te nemen door in het verkiezingsprogramma. Dit kan door maatregelen op te nemen die zij in de komende collegeperiode zal voorstellen. Bijvoorbeeld maatregelen om:

  • energiebesparing te realiseren,
  • duurzame energie te produceren,
  • kringlopen van hergebruik te sluiten, (vb. biogas enz. ..)
  • lokale initiatieven op dit terrein zal stimuleren.

Het is bekend dat partijen veel gelegen is aan het verstandig omgaan met schaarse energie, klimaatbestendig inrichten en een duurzame ontwikkeling van de mooie gemeente De Wolden. Ecodomus denkt dat de ideeën en plannen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat voor de burger een extra argument kunnen zijn om op een partij te stemmen.
Van de andere kant geeft het de partij mogelijkheden om na de verkiezingen extra handvaten voor een programmatische samenwerking met andere partijen om een college te vormen.

drenthe       knhm      vsb fonds   wolden 

 


Copyright © 2014 Ecodomus: Goed wonen is goed leven!. Alle rechten voorbehouden. Update: http://www.aalders.it