De Groene Karavaan in zaal Den Kaat

De Groene Karavaan in zaal Den KaatDe bijeenkomst van De Groene Karavaan in Zuidwolde is op verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde. Na een inleiding door Hans Schikan van Stichting Ecodomus wordt het woord gegeven aan Dik Zantingh en Lianne Zwijnen van Stichting Dorpsbelangen Zuidwolde. Dik memoreert dat duurzaamheid vroeger meer tot het dagelijkse gebeuren behoorde dan tegenwoordig. Gaandeweg de bijeenkomst ontstaat een levendige discussie over duurzaamheid in gemeente De Wolden. De aanwezigen zijn het er wel over eens dat in de gemeente De Wolden  duurzame projecten zoals aardwarmte, zon- en windenergie en groene daken (sedumdaken) meer gestimuleerd moet worden en dat initiatieven hiertoe meer ondersteund moeten worden door de gemeente in de vorm van meedenken en subsidies. 

Vroeger deed de mens, volgens Dik, zijn behoefte op een emmer die geleegd werd  op een mesthoop of opgehaald door de gemeente en werd gebruikt om de tuin te bemesten. Ook werden vroeger kapotte sokken gestopt of weer aangebreid, een kapotte broek werd een lap opgezet, enz.  Door omstandigheden werd men gedwongen om zuinig om te gaan met de grondstoffen. We verlangen en kunnen niet terug naar die tijd, maar we kunnen er wel onze lering uit trekken. Lianne weet met het spel met de kubussen op luchtige wijze de aanwezigen aan het denken te zetten over de besparing op het energieverbruik thuis. Er wordt levendig gediscussieerd en men is soms zeer verrast over de uitkomst.
Na de pauze was er gelegenheid om duurzame ideeën naar voren te brengen. Wilma Fieten  licht haar plan toe over een duurzame speelplek voor kinderen in de natuur. Hierop wordt enthousiast gereageerd en enkele aanwezigen willen er wel aan meewerken. De avond wordt besloten met een drankje, een gezellige keuvel en vol goede moed over verhoogde duurzaamheid in de gemeente De Wolden.

Wolter Moorman

drenthe       knhm      vsb fonds   wolden 

 


Copyright © 2014 Ecodomus: Goed wonen is goed leven!. Alle rechten voorbehouden. Update: http://www.aalders.it