Denk mee tijdens open avond over duurzaamheid in De Wolden

Albert Haar spelleider bij De Groene Karavaan 'on tour'

Zuidwolde - Op dinsdag 19 januari om 20.00 uur vindt in De Havezathe in De Wijk de allereerste interactieve bijeenkomst plaats over 'duurzaamheid', georganiseerd door Stichting Ecodomus. Deze open avond is onderdeel van De Groene Karavaan die door De Wolden trekt om inwoners van de gemeente bewuster te maken van het milieu en hun energieverbruik. Albert Haar is spelleider deze avond en stelt vragen als 'Wat is duurzaamheid eigenlijk' en 'Wat kun je zelf doen in je dagelijkse doen en laten'. Vanaf 19.30 staat de koffie/thee voor u klaar.

Iedereen die wil meer wil weten of mee denken over het thema 'duurzaamheid' is van harte uitgenodigd. Een boeiend en praktisch spel vormt de leidraad gedurende de avond. Het uitgangspunt van Ecodomus is dichtbij en klein beginnen. Denk hierbij aan: 'Wat is de duurzaamste manier van reizen als je op vakantie gaat', 'zet de grootverbruikers die je thuis hebt op volgorde', 'wat zijn de verschillen tussen a en c-labels op huishoudelijke apparatuur' etc. Niets hoeft, alles mag!

Een ander onderdeel van de avond is 'duurzame dorpsinitiatieven'. Inwoners van De Wolden worden uitgedaagd om mee te denken wat in eigen omgeving duurzamer kan. Het dorpsinitiatief dat het meest duurzame plan heeft opgesteld maakt kans op € 20.000,= om het project te realiseren.

Nog meer te weten komen over 'Duurzaamheid'? Op zaterdag 13 februari organiseert Ecodomus in De Boerhoorn een Eco-markt, een drukke levendige manifestatie over duurzaam bouwen, duurzaam leven en energie besparing. Meer informatie is te vinden op www.ecodomus.nl
 
Stichting Ecodomus
Stichting Ecodomus is ontstaan uit de gemeenschappelijke wens om een ecologisch bouwproject in Zuidwolde te starten. De vrijwilligers hadden hiervoor veel gesprekken met het bedrijfsleven, de politiek en met ambtenaren. Er bleek zeker sympathie te zijn voor ecologisch bouwen, maar de tijd was nog niet rijp. Het idee is omgezet naar een plan om eerst de burgers te bevorderen in het beter in staat stellen van het maken van duurzame keuzes. Hierdoor kunnen de burgers gelijkwaardig participeren in lokale duurzame ontwikkelingen rond leven, wonen en bouwen. De initiatiefnemers besloten hiervoor een stichting op te richten en Ecodomus was geboren. De Provincie Drenthe, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), gemeente De Wolden en diverse sponsors bieden financiële en praktische steun.

drenthe       knhm      vsb fonds   wolden 

 


Copyright © 2014 Ecodomus: Goed wonen is goed leven!. Alle rechten voorbehouden. Update: http://www.aalders.it